Categorieën

 In 2006 zijn wij gestart met een glas atelier en winkel in de mooie Hanzestad Doesburg.

In de loop der jaren kregen we steeds meer vraag van klanten uit het hele land of we niet onze vaak exclusieve maar betaalbare glazen producten wilden opsturen.
Dat was voor ons de reden om in 2012 te starten met een web winkel.
Naast het bekijken en kopen in de web winkel kunt u de artikelen ook zien, aanraken en kopen in ons atelier.
Onze openingstijden zijn: 
Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00u. tot 17.00u.
                         De culturele zondag ( eerste zondag van de maand ) open van 12.00u. tot 17.00u. 


klik hier en u kunt zien waar u ons kunt vinden    wel even inzoomen want Google ziet ons atelier niet als winkel.
 
Klantenservice
Glas-cadeau.nl hecht veel waarde aan haar uitstekende service. Heeft u een vraag of een klacht neemt u dan telefonisch contact met ons via tel. nummer  0313-473080 of stuur een e-mail naar: info@glas-cadeau.nl of info@jevaba.nl


Wel raden wij aan om de Meest gestelde vragen eerst door te lezen.Het herroepingsrecht
 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

 

Glasatelier JEVABA
Meipoortstraat 23
6981DH Doesburg 

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

 

U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, via info@glas-cadeau.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.


’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u een overeenkomst wil herroepen)


Aan Glasatelier JEVABA
Meipoortstraat 23
6981DH Doesburg

Foto
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.